2019-07-10 - Biuletyn

Lidia Gibadło

Niemiecka chadecja po wyborach do Parlamentu Europejskiego

Rezultaty wyborcze Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) wskazują na jej słabnącą pozycję na scenie politycznej. Partii nie pomogły zmiany w kierownictwie w 2018 r. i zapowiedzi przedstawienia nowego programu. Czasu na odwrócenie niekorzystnego trendu jest niewiele: wzrasta ryzyko przegranej w kolejnych wyborach parlamentarnych i w konsekwencji utraty władzy.

2019-07-09 - Biuletyn

Wojciech Lorenz

Trendy w polityce obronnej Kanady - znaczenie dla NATO

Agresywna polityka Rosji w Europie i Chin w regionie Morza Południowochińskiego wymusiła korektę w polityce bezpieczeństwa Kanady. Niezależnie od tego, czy październikowe wybory wygrają liberałowie, czy konserwatyści, następny rząd będzie starał się wzmocnić zdolność Kanady do wsparcia misji kolektywnej obrony NATO i operacji USA w Azji i Pacyfiku. Konieczne będzie przekonanie opinii publicznej, że zwiększy to kanadyjskie bezpieczeństwo.

2019-07-08 - Biuletyn

Barłomiej Znojek

Znaczenie USA w polityce rządu Brazylii

Objęcie władzy w Brazylii przez rząd prezydenta Jaira Bolsonaro w styczniu br. przyniosło zmiany w jej polityce zagranicznej. Najważniejsza to nadanie priorytetu stosunkom ze Stanami Zjednoczonymi, przez obecne władze brazylijskie uznawanymi za zasadniczego partnera, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy i wzmacnianie pozycji międzynarodowej Brazylii. Główną przesłanką jest przekonanie o bliskości ideowej z administracją Donalda Trumpa, dlatego trwałość proamerykańskiego kierunku w polityce brazylijskiej nie jest pewna. Wyzwaniem dla jego utrzymania będą także stosunki Brazylii z jej innymi bliskimi partnerami, zwłaszcza Chinami.

2019-07-05 - Biuletyn

Sebastian Płóciennik

Konsekwencje wyboru Christine Lagarde na prezesa Europejskiego Banku Centralnego

Nominacja Christine Lagarde oznacza, że prezesem Europejskiego Banku Centralnego (EBC) może zostać osoba o dużym autorytecie międzynarodowym i doświadczeniu politycznym, ale spoza hermetycznego grona ekspertów od polityki monetarnej. Zwiększy to szanse na kontynuację ekspansywnej polityki pieniężnej zainicjowanej przez poprzedniego prezesa Mario Draghiego, której beneficjentami są przede wszystkim państwa południa Europy i Francja.

2019-07-04 - Biuletyn

Marcin Przychodniak

Znaczenie organizacji międzynarodowych w polityce ChRL

Chiny traktują zaangażowanie w organizacjach międzynarodowych pragmatycznie – jako wsparcie rozwoju gospodarczego i polityki zagranicznej, ale także jako narzędzie zmieniania porządku światowego. Zwiększają wkład finansowy i aktywność m.in. w ONZ, próbują ożywić mniej znane instytucje oraz inicjować nowe. Skutecznie promują swoich kandydatów na stanowiska kierownicze. Negatywne podejście administracji USA do dyplomacji wielostronnej ułatwia ChRL promowanie swoich inicjatyw. UE powinna z rozwagą podchodzić do ich wspierania, oceniając każdą pod kątem poszanowania unijnych standardów.

2019-07-03 - Komentarz

Melchior Szczepanik

Porozumienie w Radzie Europejskiej w sprawie obsady najwyższych stanowisk w UE

Po kilkudniowych negocjacjach szefowie państw i rządów zdecydowali 2 lipca, że kandydatką na stanowisko przewodniczącego Komisji Europejskiej (KE) będzie Ursula von der Leyen, przedstawicielka chadecji i długoletnia minister w rządzie Niemiec. W ramach porozumienia ustalono również, że szefem Rady Europejskiej (RE) zostanie premier Belgii Charles Michel, wysokim przedstawicielem do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa – minister spraw zagranicznych Hiszpanii Josep Borrell, a szefem Europejskiego Banku Centralnego – Francuzka Christine Lagarde.